صفحه شخصی علی حسن رمضانی   
 
نام و نام خانوادگی: علی حسن رمضانی
استان: لرستان - شهرستان: ازنا
رشته: کارشناسی ارشد معماری - پایه نظام مهندسی: ارشد
شغل:  کارمند
شماره نظام مهندسی:  00000
تاریخ عضویت:  1391/08/03
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
16   نظر / همه نظرات